Dansk Forfatterforening til Henrik Pontoppidan
17. marts 1908 (omtrentlig datering)

Fasthold Deres tidligere Anmodning

[koncept, ca. 17.3.1908]

Deres ærede Meddelelse af 14.ds., genn ved hvilken De tager Deres under forhen tidligere under 9.s.M. fremsatte Anmodning Ønske om at Optagelse i D.F. tilbage, har været forelagt paa den nye Bestyrelses første Møde1. Bestyrelsen har vedtaget at udtale overfor overdraget m vedtaget en Udtalelse, der gaar ud paa, at den vilde sætte Pris paa, om De vilde fastholde Deres tidligere Anmodning.

 
[1] første Møde: datoen kendes ikke. Den ny bestyrelse med Carl Torp som formand blev valgt på generalforsamlingen 15.3.1908. tilbage