Henrik Pontoppidan til Dansk Forfatterforening
14. marts 1908

ikke Medlem

p.t. Kbhn. 14. Marts 1908

Til "Dansk Forfatterforening".

Da det viser sig, at jeg ikke kan indtræde i Foreningen som valgberettiget Medlem før efter Generalforsamlingen d.16d Marts, ønsker jeg foreløbig ikke at blive Medlem og tager hermed min 2 Anmodning om Optagelse tilbage.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan.