Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 10. februar 1931

en inderste Drift


10d Febr. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Dumreicher!

Jeg har ventet med at kvittere for Modtagelsen af det tilsendte, indtil Kapt. Pontoppidan havde været hos mig og udtalt sig om Arbejdet1. Han havde allerede for nogen Tid siden anmeldt sit Komme, og i Dag har han været her. Han vil vistnok prøve at få Dem til at gøre en Tilføjelse om mit Forhold til Forsvarssagen. Jeg vil naturligvis ikke modsætte mig det, men mener dog – hvad jeg også sagde ham – at en Fremhæven netop af dette Forhold vil være lidt malplaceret i et Arbejde, hvor f.Eks mit Standpunkt til Kirken eller til min Samtids literære Strømninger er ladet uomtalt, fordi det er planlagt og gennemført som et en rent personalhistorisk Arbejde Oversigt. Jeg tror, De vil give mig Ret heri; men overlader det iøvrigt naturligvis til Dem, om De vil 2 imødekomme Kaptajnen på dette Punkt eller ikke.

Selv har jeg ingen Indvendinger eller Henstillinger at gøre, hvilket vist ikke kan forundre Dem. I Citatet2 Side 15 er der udfaldet et Par Ord, som vel kan blive indsat ved Korrekturen. Der skal stå (Linje 6) "nødes vi til af en inderste Drift Skridt for Skridt o.s.v"

Nu må jeg så blot lykønske Dem til at have tilendebragt Arbejdet, som vist ikke kan have været morsomt for Dem. Jeg vilde dog√ gerne, at vi skulde tage Afsked med det ved et Glas Vin her hos mig, og jeg håber det vil kunne ske, når jeg igen er kommen helt til Hægterne.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Arbejdet: Carl Dumreichers artikel om Henrik Pontoppidan i kaptajn Axel Pontoppidans bog Den yngre Slægt Pontoppidan, 1931. tilbage
[2] Citatet: side 292 i den trykte bog (1931). De manglende ord er "af en inderste Drift". Disse "udfaldne" ord kom ikke med i den færdige bog, muligvis fordi trykningen allerede var begyndt. Men "en inderste Drift" optræder heller ikke i de erindringsbøger fra 1933 og 1943, hvor trahimur-passagen er gentaget. Se Fl. Behrendts oversigt. tilbage