Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 20. januar 1931

Deres rettelser til manuskriptet

Kbh 20/1 1931

Kære hr. Henrik Pontoppidan.

Maa jeg med dette brev kvittere for modtagelsen af Deres rettelser til manuskriptet1. Jeg skal nu indarbejde dem og oversende en ny renskrift, som – i tilfælde af godkendelse – saa kan videresendes fra Dem til kaptain Pontoppidan.

Jeg tilføjer de varmeste ønsker om, at det snart igen maa gaa fremad med Deres helbred og haabet om atter en aften at kunne faa lov til at gæste Dem til en hyggelig samtale om gamle minder og nye begivenheder. Men først, naar De selv maatte føle Dem rask nok hertil.

Med de venligste hilsner.

Deres hengivne
Carl Dumreicher

 
[1] manuskriptet: Dumreichers artikel om HP i Axel Pontoppidan: Den yngre Slægt Pontoppidan, 1931. Om tilblivelsen af denne artikel se Fl. Behrendt: "Omarbejdelsernes problematik" (1964). tilbage