Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. september 1929

ikke Spor Skuespiller-Begavelse

Charlottenlund. 19.9.29.

Kære Hr. Dumreicher!

Jeg beder Dem meddele Udvalget, at jeg desværre ikke ser mig i Stand til at medvirke ved Oplæsningsaftenerne i Forum, heller ikke på den Måde, at jeg kommer tilstede som stum Person. Mit Helbred tillader mig ikke at tage Del i den Slags store Møder, hvor mange Mennesker er samlede. Forresten duer 2 jeg slet ikke heller til at læse op. Jeg ejer ikke Spor af den fornødne Skuespiller-Begavelse. Den Tanke at lade mig erstatte med en Kunstner, vil jeg også bede Udvalget om at opgive. Der er i min Produktion intet for en professionel Oplæser at tage fat på og gøre Lykke med. Tjen mig derfor i at udvirke, kære Hr. Dumreicher, at jeg ved denne Lejlighed holdes ganske udenfor.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.