Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. september 1929

en af Skolens allerdårligste Elementer!

Charlottenlund
5 Sepb. 29.

Kære Hr. Dumreicher!

Når Prof. Vilhelm Andersen vil gøre mig den Ære at være min Tolk, har jeg naturligvis ingen Betænkeligheder længer. Jeg vil nu sætte mig i Forbindelse med ham og foreslå et Par Småting, der måske kan egne sig til Oplæsning for en så stor og 2 broget Forsamling.

Jeg takker Dem for Deres Intervention, desuden for den tilsendte Beretning om Randrusianersamfundet og dets Virksomhed. Med lidt Forlegenhed ser jeg√, at mit Navn er kommen med på den Mindetavle, der på Samfundets Initiativ er bleven anbragt på den gamle Latinskole. Ak, jeg var en af Skolens allerdårligste Elementer!

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.