Henrik Pontoppidan til Ernst V. Christiansen
Sendt fra Svendborg. 31. oktober 1917

Bidrag til "Folkets Jul"

f.T. Svendborg
31.10.17.

Hr. Ernst Christiansen!

Jeg har modtaget Deres venlige Brev1 her i Svendborg, og da jeg ser, at det har været længe undervejs, skynder jeg mig at svare. Jeg sidder for Tiden midt i et stort Arbejde, som helt lægger mig i Beslag; men jeg skal love Dem at gøre, hvad jeg kan, for at sende Dem et lille Bidrag2 til "Folkets Jul" inden d. 12d Novb.

Med Tak for de tilsendte Numre af Deres Blad, er jeg

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Bidrag: juledigtet "Ved Lygtens Skin, …" i "Folkets Jul", der udkom 5.12.1917, jvf. bibliografien HPF. tilbage