Henrik Pontoppidan til Ernst V. Christiansen
Sendt fra Svendborg. 5. november 1917

Juledigt

f.T. Wandalls Hotel
Svendborg.
5.11.17.

Hr. Ernst Christiansen!

Jeg er kommen til at tænke på, at det kun vil passe sig dårligt at bruge en almindelig journalistisk eller foredragsagtig Artikel i et Julehefte, hvor man med Rette venter sig poetiske, i hvert Fald mere feststemte Bidrag. Jeg vil derfor foreslå Dem at anvende medfølgende lille Juledigt, der ganske vist er gengivet i den Bog, som Vilh. Andersen nylig skrev om mig, men ellers 2 ikke tidligere har været offentliggjort og sikkert er ganske nyt for de allerfleste. Noget andet poetisk Bidrag kan jeg i hvert Fald ikke i Øjeblikket sende Dem; men har De Lyst til at anvende Digtet, står det altså til Rådighed, selvfølgelig gratis. Kun beder jeg om i så Fald at få sendt en Korrektur.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.