Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Hillerød. 18. juli 1905

mine Rejsebreve

Frederiksborg
d. 18d Juli 1905

Kære Ven!

Ja, her kommer altså det første af mine Rejsebreve; de andre skal følge med det snareste. Du vil nok sørge for, at jeg får en Korrektur sendt herud. Dersom den kan være her inden Fredag, skal den blive tilbagesendt pr. omgående. Jeg er her nemlig kun på et Besøg, da Familjen ligger på Landet. I København har jeg ikke været; ellers vilde du jo have set mig.

Undskyld nu, at jeg så sent opfylder mine Forpligtelser overfor "Politiken"; men her lå ved min 2 Hjemkomst en Del Ting, som først måtte besørges. – Jeg forstår ikke, hvorledes det er gået til med det Brev, du har fået tilbagesendt fra "Irma". Jeg forlod ikke dette Skib, før jeg var nødt til det, nemlig i Trondhjem, og Kapt. Ejlersen fulgte mig selv ombord på Nordkapskibet, så han må da have vidst, hvor jeg var. Af Kaptajn Ejlersen [læs: Eilertsen] og hans Frue havde vi iøvrigt megen Glæde. Ellers var Rejseselskabet på "Irma" ikke så morsomt, hovedsagelig Hamburger-Pølsetyskere, i bogstavelig Forstand, idet adskillige af dem på en eller anden Måde havde noget med Pølsefabrikation at gøre og stadig 3 talte om deres Forretninger på en Måde, som om de forudsatte, at også alle andre var indviede og interesserede i den Geschæft.

Tag nu mod en venlig Hilsen fra

din hengivne
H. Pontoppidan.