Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Hillerød. 21. juli 1905

Korrektur retur

Frederiksborg
21d Juli 1905.

Kære Ven!

Her har du de lange Tarme igen i skrubbet Stand. Jeg håber, at jeg kan stole på, at Rettelserne virkelig bliver udførte, så det ikke går, som da jeg sidst havde en Artikel i "Politiken", (det er længe siden!1) hvor der var en Fejl næsten i hver Linje. Som du vil have set, er Artiklerne holdte i Dagbogsform, og som Dagbogsudklip må de også helst anmeldes i Bladets daglige "Forord"; virkelige Rejsebreve gør de ikke Fordring på at gælde for.

Tak for Hilsenen fra Fru Eilertsen. Vi glæder os til ved Lejlighed at se hende her. – Tag selv en Hilsen.

Din hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] længe siden: HPs seneste artikler var teateranmeldelserne i 1897. tilbage