Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Rørvig. 29. august 1905

bring specielt Dr. Brandes en Hilsen

Tirsdag. [29.8.19051] Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Ven!

Min Kone er bunden her til Reden, der er fuld af egne og fremmede Unger, og det af disse flyvefærdige, som der må passes allermest på. Selv har jeg netop pakket min Kuffert for at drage herfra2, men til Kbhvn går Rejsen ikke, og jeg kunde i hvert Fald ikke nå Tivoli før et Par Timer efter at jeg skulde møde. Vi må således begge to give Afkald på at være sammen med dig og dine Gæster, af hvilke du specielt bedes bringe Dr. Brandes en Hilsen. Jeg vilde meget gerne have været sammen med ham3. Vi to ses forhåbenlig snart i Frederiksborg.

Tak for din Elskværdighed og de venligste Hilsner fra os begge to.

Din hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] jf. rusmodtagelsen 2.9.1905. tilbage
[2] drage herfra: hjem til Hillerød hvor han skulle interviewes til Hver 8. Dag. tilbage
[3] invitationen var formentlig til en middag i Tivoli inden rusmodtagelsen i Studentersamfundet om aftenen lørdag 2.9.1905. Politiken skriver samme morgen at professor Harald Høffding ville holde talen til årets russer, og at "der er udsendt Indbydelse til en Række af ansete Mænd, som ved deres Deltagelse vil bringe Aand og Liv over Forhandlingen", bl.a. nævnes Georg Brandes og Holger Drachmann. HP nævnes ikke. – Om rusgildet til oktober skriver avisen at "det store Spørgsmaal om, hvem der skal holde Rustalen, endnu ikke er afgjort. En Henvendelse til Henrik Pontoppidan har været forgæves. Digteren har svaret, at han til den Tid vil være paa Rejse." tilbage