Henrik Pontoppidan til Hans Brix
Sendt fra Snekkersten. 25. februar 1917

Billede af en Kulturperiode

Snekkersten.
25.2.17.

Hr. Dr. phil. H. Brix.

Det var min Mening at vente med at kvittere for Modtagelsen af den venligt tilsendte Anmeldelse, indtil jeg samtidig kunde sende Dem den nye, sammentrængte Udgave af min Bog1, – ikke for at tvinge Dem til at læse den igen, hvad der vilde være ganske overflødigt, – kun som en Tak for velvillig og forstående Kritik. Imidlertid går det ikke så hurtigt med Trykningen, som jeg havde tænkt, og rimeligvis 2 har De allerede forundret Dem over, at jeg ikke har ladet høre fra mig.

At min Bog, hvis kunstneriske Fortrin ligger i Perspektivet, ikke har egnet sig til at udgives stykkevis, giver jeg Dem fuldkommen Ret i. Mit Forsvar for Udgivelsesmåden er den, at jeg slet ikke kunde have skrevet Bogen, dersom jeg ikke under Udarbejdelsen var bleven økonomisk understøttet af min Læsekres. Resultatet må retfærdiggøre mig.

Uheldet har forfulgt mig under hele Arbejdet. Bedst som jeg var kommen godt igang, og var midt i "Torben og Jytte", blev jeg syg, kom på Operationsbordet, og var Invalid det meste af et År derefter. 3 Det er ikke så let at få fat i alle Trådene igen efter en sådan Afbrydelse. Senere fik jeg på anden Måde Sygdom og Sorg til Huse, og har haft det siden. Det har vel nok altsammen præget Fremstillingen. Iøvrigt må jeg stadig hævde, at det ikke har været min Hensigt at skrive et Stykke Danmarkshistorie, men at give et kunstnerisk Billede af en Kulturperiode, og hvor mørkt dette Billede end er blevet, så er jeg overbevist om, at det er sandt.

Jeg beder Dem nu modtage en venlig Hilsen og en oprigtig Tak.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: De Dødes Rige, 2. udgave, der udkom 19.9.1917. tilbage