Hans Brix til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aalborg. 27. februar 1917

styrkemættet og rigt ydende

Aalborg
27/2 17.

Hr. Henrik Pontoppidan.

Det glæder mig, at De finder min Artikel1 om Deres Værk forstandig. Jeg skrev samtidig en Anmeldelse i Bogvennen og har i dem begge stræbt at faa gjort Rede for Deres Synspunkter. Helt er dette sikkert ikke lykkedes mig, for jeg føler mig endnu ikke helt Herre over Deres ledende Synsmaader. Jeg har paa enkelte Steder i Artiklen√ haft en Fornemmelse af, at nu konstruerede jeg paa Dere Vegne, fordi jeg ikke var helt klar over, hvor De i Virkeligheden stod. (Ex. Lægen skulde jo som Ætling af den gamle Smed være slægtsmærket, men jeg kan kun ganske sporadisk finde 2 Tegn derpaa).

De Bemærkninger, jeg gjorde om Værkets Udgivelsesmaade, var ikke rettet mod Forfatteren – det er jo fuldstændig ligegyldigt, nu Værket er fuldendt, om det er kommen paa een Gang eller ikke cfr. Adam Homo – men imod Bemærkninger, som jeg har fundet i Pressen og som er tilflydt mig privat.

(En Randbemærkning: der mangler et Par Steder et ikke i første Oplag af sidste Bind. Jeg har ikke set de senere Oplag og har derfor ikke kunnet konstatere om de var indsatte.)

Saa mange som vi er, der holder af 3 den danske Literatur, vil vi haabe, at Livet ikke maa tynge Dem haardere, end at Deres Digteraand maa forblive lige styrkemættet og rigt ydende – os alle til Belæring og til Glæde.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Hans Brix.

 
[1] Artikel: tilbage