Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 16. september 1905

med en Kræftknude i Maven

Frederiksborg
16d Septb. 1905.

Kære Mester!

Jeg er Dem dybt taknemlig, fordi De har vist mig den Ære at sende mig Deres sidste Bog1. Jeg havde netop gennemlæst den og haft Glæde af at forny Bekendtskabet med dens mange små og større Artikler og se dem i Sammenhæng. Især har jeg beundret Billedet af H.C. Andersen. Allerede da jeg første Gang stiftede Bekendtskab med det i "Verdensudgaven"2 syntes det mig et af Deres mest glimrende livfulde Portræter. Andersen fik en ny Værdi for mig, efter at jeg havde læst den Afhandling.

2 At jeg ikke selv har fået nogen iøjnefaldende Plads i Deres Pantheon, kan ikke såre mig, da De dog nævner mig med så megen Hæder og stiller mig i et så godt Selskab3. Min Ærgerrighed er af den Art, at jeg hellere vil være den allerringeste af de gode, end den allerbetydeligste af de middelgode, og forresten betragter jeg mig endnu som Begynder og Lærling. Jeg har nu tæret længe nok på mig selv, og jeg har intet højere Ønske, end at komme ud igen og øve Øje og Øre, som om > da jeg igen var tyve År og ikke gik omkring med en Kræftknude i Maven4.

Min Nordkapsrejse5 var kun til Rekreation, en Luftkur, og gav ikke megen Lejlighed til at lære Mennesker at kende. Når man fryser, vender 3 man uvilkårligt det lodne ud, og da det ofte var bitterligt koldt deroppe, gik Skibets Passagerer ikke sjælden om hinanden som en Samling knurrende Isbjørne. Men Naturen var jo i al sin Ensformighed over al Beskrivelse.

Endnu engang min bedste Tak.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] sidste Bog: Samlede Skrifter, bd. XV. tilbage
[2] Verdensudgaven: 1900; se H.C. Andersen. tilbage
[3] Selskab: I en af bindets afhandlinger, "Den danske Literatur efter 1870", skriver Brandes: "To saa store Talenter som Herman Bang og Henrik Pontoppidan lagde snart en ganske uensartet, næsten modsat Fortællerkunst for Dagen." (s. 200). tilbage
[4] Kræftknude i Maven: om dette udtryk se Georg Brandes' svar og HPs næste brev og note hertil. tilbage
[5] Nordkaprejse: skibsrejsen langs den norske vestkyst til Nordland havde fundet sted 7.-18. juni 1905 og var blevet afhandlet i fem kronikker i Politiken 23.7-17.9. s.å. tilbage