Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
14. september 1905

ikke nogen Artikel om Dem

14 Sept 05

Kjære Henrik Pontoppidan

I den Hensigt at vise Dem en ubetydelig Opmærksomhed sender jeg Dem denne Samling Bagateller1. Jeg burde have sendt den for fjorten Dage siden, men det er mig saa besværligt at indpakke og afsende, og jeg har aldrig nogen til at hjælpe mig.

En af Bogens mange Fejl er den, at der ikke deri findes nogen Artikel om Dem. Men dette betyder ikke Mangel paa Sans for Deres Værd. Det ligger i den tilfældige Maade, hvorpaa den er blevet til.

En anden om Frankrig er allerede sat2. Men der er endnu Stof til en tredie og fjerde, og Publikum har nok af mig.

2 Jeg har ikke set Dem, siden De og Deres Frue gjorde Deres Sørejse; men jeg saa, De havde Fornøjelse af den.

Jeg var blot et Par Uger for min Helbred3 i Karlsbad, dèr i fransk og russisk Selskab, og har siden jeg kom hjem været plaget af Medskabninger, jeg vil ikke sige Medmennesker, saa jeg er nær ved rent at maatte ophøre med eget Arbejde. Ikke en Dag, hvor man ikke kræver en Maaned af min Tid. Det er en afskyelig Tidsspilde, selv om man siger Nej i 9 Tilfælde af 10.

Deres hengivne
Georg Brandes.

 
[1] Bagateller: Det drejer sig om Skikkelser og Tanker I, bind XV af GBs Samlede Skrifter. Man forstår GB er flov: Her findes artikler om Vald. Rørdam, Vilh. Andersen, Johs. V. Jensen, Sophus Claussen, Viggo Stuckenberg, Karl Larsen, Gustav Wied... tilbage
[2] en anden allerede sat: Skikkelser og Tanker Ny Samling, 1906. tilbage
[3] min Helbred: formen en Helbred er nu især dial. ell. gldgs. (ODS). tilbage