Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 29. maj 1905

velvillig Anmeldelse

Frederiksborg.
29d Maj 1905.

Kære Dr. Brandes!

Jeg tager næppe fejl i, at jeg skylder Deres Elskværdighed Tilsendelsen af et Nummer af "Verdens Gang" med en Anmeldelse af min sidste Bog1.

Herfor bringer jeg Dem min bedste Tak. Noget nyt fortalte Artiklen mig vel ikke; men den var jo meget velvillig, og jeg har da kun Grund til at være glad for den.

Sammen med min Kone rejser jeg om nogle Dage til Norge og dennegang helt op til Nordkap.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] sidste Bog: formentlig Fra Hytterne, 2. udg. Artiklen er ikke identificeret. tilbage