Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 19. maj 1905

en Glæde og en Ære

Frederiksborg
d. 19de Maj 1905.

Kære Dr. Brandes!

Det er virkelig os, der har Grund til at takke. Det var os en Glæde og en Ære at se Dem hos os, og det skulde være os meget kært, om De ikke har befundet Dem værre her, end at De kan få Lyst til at gentage Besøget.

Min Kone sender Dem en speciel Hilsen med Tak for Billedet og de elskværdige Linjer.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.