Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. maj 1905

undskyld at jeg kom saa akavet afsted

[19051]

18 Maj

Kjære Hr. Pontoppidan

Megen Tak for Deres Gjæstfrihed sidst. Og undskyld at jeg kom saa akavet afsted saa De for min Skyld maatte løbe.

Indlagte elendige Postkort beder jeg Dem give Deres Frue som ringe Vidnesbyrd om min Taknemmelighed.

Deres
Georg Brandes

 
[1] årstallet 1905 er skrevet med anden hånd. Brevet er adresseret til "Hr. Henrik Pontoppidan / Hillerød" og poststemplet "Kjøbenhavn 18.V.05 5-6 E". tilbage