Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 9. maj 1905

det var ikke gjort af Malice

Frederiksborg.
9de Maj 1905.

Kære Dr. Georg Brandes!

At det er strafbart at kalde en Mand Stiftsfysikus, når han ikke er det, derfor er der Højesteretsdom1, så dermed har jeg forliget mig; men at jeg begik noget forkert ved at titulere Dem Professor, skønt De virkelig er det, det havde jeg ikke anet, og jeg beder Dem tro, at det ikke er gjort af Malice. Jeg skal aldrig gøre det mere; men for Deres Doktortitel kan jeg så til Gengæld ikke skåne Dem; den er for mig ligesom sammenvokset med Deres Navn, og jeg tilstår desuden, at en kammeratlig Tiltale til en Mand af Deres Alder og Betydning ikke vilde falde mig naturlig.

2 Så kan jeg altså glæde mig til at se Dem her på Tirsdag (Mandag er Torvedag her i Byen), og da De giver mig Lov til at bestemme over Deres Tid, vælger jeg naturligvis at vente Dem med Formiddagstoget (1010 fra Nordbanen). Forhåbenlig bliver Vejret til at være ude i, så Dagen ikke skal falde Dem for lang.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Højesteretsdom: Historien kan HP have fra Viggo Hørups artikel i Politiken 11.8.1886; skulle han have glemt den eller aldrig læst den, fordi han havde for travlt med noget andet (se hans brev til Fr.V. Hegel fra dagen efter); så kunne have have læst den i de tre bind Hørup i Skrift og Tale der var udkommet i 1904 og givet stod i hans reol. Her fortæller Hørup (bd. II, s. 119), at "en Stiftsfysikus i Jylland, som en Gaardmand ikke vilde have siddende paa sig, og som han ogsaa paa lovlig Maade fik kendt død og magtesløs i en Injurieproces med den af sine Avindsmænd, der havde raabt Stiftsfysikus efter ham." tilbage