Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 10. maj 1905

jeg har Lyst til at anmelde Lykke-Per

[10/5 051]
Tor
Onsdag

Kjære Hr. Pontoppidan

Det er et Ord: Tirsdag d. 16. Maj (hvis det da ikke bliver Øsregn[)]. Men Tiden 1010 er ganske umulig for mig; dertil har jeg alt for meget at gjøre om Formiddagen. Jeg beder om at maatte tage Toget, De nævner, 256 fra Kjøbenhavn. Og saa er dette uhyre Anliggende ordnet.

Jeg havde havt Lyst at anmelde Deres store Bog i Politiken2, men Red. har overdraget Vilh. Andersen det, der nok vil rose Dem ubændigt for at vise, han er for stor til at tage Dem et spidigt3 Udtryk ilde op.

Deres Georg Brandes

 
[1] datoen skrevet med anden hånd. Brevet er adresseret til "Hr. Henrik Pontoppidan / Hillerød" og poststemplet "Kjøbenhavn 10.V.05 11-12 F". tilbage
[2] anmelde ... i Politiken: Sidste bind af førsteudgave var udkommet 13.12.1904; andenudgaven udkom i hefter fra 8.2.-19.12.1905. GB havde altså tænkt sig, trods HPs anmodning på sidste side af Lykke-Per. Hans sidste Kamp om at lægge den nye udgave til grund for "mulig Bedømmelse", at anmelde værket i dets samlede, men første udgave. Polemikken mellem HP og Vilh. A. fandt sted i april, og Vilh. A.s anmeldelse af 2. udgave stod i Politiken den 26.12.(!) efter at sidste hefter forelå den 19.12. tilbage
[3] spidig: ældre form af spydig. Se f.eks. Holberg i Jeppe paa Bierget I.3. (ODS). tilbage