Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 8. maj 1905

Herregud at De skal skrive Professor

[19051]

Kbh 8 Maj

Herregud at De skal skrive Professor saa maa jeg jo ogsaa skrive

Kjære Hr Pontoppidan

Det kunde da ikke falde mig ind at støde sammen med en Rengjøring eller hindre den. Jeg tog jo denne Uge rent paa Slump, fordi det var den første som begyndte med Sol. Nu vil jeg komme i den næste Uge, hvis jeg maa, ikke Søndag, thi Jernbanetogene er saa lede om Søndagen, men Mandag eller en af de følgende Dage og med det Tog, De selv vælger.

Deres
Georg Brandes

 
[1] årstallet 1905 skrevet med anden hånd. Brevet er adresseret til "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Hillerød" og poststemplet "Kjøbenhavn 8.V.05 11-12 F". tilbage