Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 7. maj 1905

Invitation til Hillerød

Frederiksborg
7d Maj 1905.

Kære Professor Brandes!

Min Kone har for længe siden forbeholdt sig Ret til at gøre mig hjemløs fra Tirsdag til Lørdag i denne Uge, altså også Torsdag, på Grund af Forårsrengøring. Men dersom der er mindste Tale om, at vi kan risikere at gå glip af Deres Besøg, i Fald vi beder Dem om at komme f. eks. Søndag eller en hvilkensomhelst anden Dag efter Lørdag, sender min Kone straks Afbud til sine Skurekoner.

Toggangen på Banen her er lidt forskellig Søn- og Hverdage. Må jeg foreslå Dem at benytte Tog 252 (Hverdage 256) fra Kbhvn; der vil da blive Tid 2 til at se sig lidt om i Egnen inden Middag. Men skulde De foretrække at komme herud til Frokosttid, er De selvfølgelig også da mere end velkommen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan