Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra p.t. Gl. Kongevej 141. 1. november 1893

Landskabsbillede med lidt Staffage

p.t. Kbhvn. 1ste Novb.1

Kære Dr. Brandes!

Jeg lovede en>at give√ Dem Besked om, hvor Lundegårds Bryllup skulde stå. Først iaftes hørte jeg fra ham, og han skriver blot: ”Jag reser härifrån [Hörby]2 Måndags, vi gifta os Onsdag og äro i slutet af veckan i vårt hem: "Valhallavägen 27, Stockholm". – Det er alt! Så det nytter nok ikke at telegrafere.

Jeg benytter fiffigen Lejligheden til at bede Dem√ ikke at være for slem mod min bitte Bog "Minder"3. Af nogle Kritiker ser jeg, at man opfatter den som en Roman, hvad den ikke er og tydelig nok ikke giver sig ud for at være. Det er et Landskabsbillede med lidt Staffage, ganske som "Vildt" og "Ung Elskov". – Forøvrigt er det jo en gammel Bog.

Dog, dette skal ikke være nogen Art Undskyldning; en sådan synes jeg ikke, den behøver.

Deres hengv.
H. Pontoppidan

 
[1] Korrespondancekort adresseret til "Hr. Dr. phil. Edv. Brandes / Medlem af Folketinget / St. Kongensgade 79 / K." og poststemplet "Kjøbenhavn K 1-11.93. 12-1 E". Bagsiden er stemplet "K. OMB 3. 1-11.93" tilbage
[2] [Hörby]: den kantede parentes er HPs. tilbage
[3] Minder blev i Politiken ikke anmeldt af Edv. Brandes, men af Johs. Jørgensen. tilbage