Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Kongensgade 79, København. 24. januar 1894

1000 Kr. paa Bordet uden Ydmygelse

24/1. 94 St. Kongensgade 79.
Kjøbenhavn, K.

Kære Pontoppidan!

Jeg har idag nævnt Deres Navn og Deres Sag i Folketinget og jeg tror ikke at have baaret mig galt ad. Ministeren har erklæret i Folketinget og privat gentaget til mig, at han straks vilde anvise de 1000 Kr., hvis De vilde indsende til Ministeriet enslydende den Erklæring, De ifjor tilstillede mig.

Lad være at blive gnaven! Det er dog 1000 Kr., der uden Ydmygelse ligger paa Bordet foran Dem.

Deres
Edv. Brandes.