Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Fredensborg. 6. oktober 1893

de ulykkelige eller latterlige 1000 Kr.

Fredensborg
den 6te Oktb. 93.

Kære Dr. Brandes!

Skønt jeg næsten generer mig for igen at bringe de ulykkelige eller latterlige 1000 Kr. på Bane, må jeg bekvemme mig dertil efter at have set dem opført på Finanslovforslaget forleden. Hvorledes skal jeg forstå dette? Der anføres, at jeg er blandt dem, til hvem der er "fordelt" noget√ allerede i indeværende Finansår. Men jeg har jo ingen 2 Penge modtaget, overhovedet intetsomhelst hørt fra Kultusministeriet eller Finanshovedkassen.

Skulde De vide noget om, hvilken Ræv der skjuler sig i det indfiltrede Buskads af For- og Efter- og Indskuds-Sætninger, der ledsagede Listen over de 2 og 3-årige Understøttelser, gør De mig nok den Tjeneste ved Lejlighed at sende mig et Par Ord til Underretning. Jeg antager nemlig, at der må være en eller anden Rævestreg med i Spillet; ellers forstår jeg det 3 [ikke]1

[Resten af brevet, øverste halvdel af originalens side 3 er bortklippet]

 
[1] Edvard Brandes' svar på dette brev kendes ikke. Den 24.1.1894 rejste han sagen påny i Folketinget med en forespørgsel til kultusminister Carl Goos, der svarede, at understøttelsen til Henrik Pontoppidan stod denne åben, hvis han i en skrivelse til kultusministeren ville gentage, hvad han i en skrivelse til "et enkelt Medlem af Finansudvalget" tidligere havde skrevet. I et brev dateret samme dag opfordrede Edvard Brandes Pontoppidan til at efterkomme dette krav. (Bay og Bredsdorff) tilbage