Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Engtoftevej 3, København V. 18. december 1888

Frispas i Politiken


18/12 88.
Engtoftevej 3.
2d Sal. t.h.
V.

Kjære Dr. Brandes!

Jeg sender hermed to ubetydelige Anmeldelser1. Jeg kunde ikke gjøre mere ud af Hr. Kristofersen.

Jeg vilde gjærne bede Dem om at låne mig√ "Svea"2 for i År. Jeg skulde gjærne selv komme og hente den; men herfra til Dr. Tværgade er jo uomtvisteligt en halv Mil eller, i andet Mål, et halvt Par Støvlesåler. Desuden er jeg bange for at forstyrre Dem for ofte; De kunde let få en sådan Skræk for dette Pensiot3 at De flyttede helt ud på Østerbro. Dersom derfor et Bud fra "Politiken" en Gang kommer ad disse Kanter, kunde han måske tage "Svea" med. Det er nemlig til en 2 lille Juleartikkel4, jeg ønskede at anvende den, og jeg har jo nu – takket være Deres Indflydelse – Frispas5 i "Politiken", så jeg må jo til at hænge i.

Med venlig hilsen

Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] Anmeldelser: Kristofer Kristofersen: Verdens Herre og J. Jacobsen: Tæjelownssjow, begge bøger anmeldt i Politiken 21.12.1888. tilbage
[2] Svea: det drejer sig formentlig om Svea Folkkalender. tilbage
[3] Pensiot: eller muligvis Pensiat, da det er intetkøn. Antagelig er det et ord, Edvard Brandes har opfundet. Muligvis er det en hentydning til det forhold at HP på Engtoftevej boede/spiste på pensionat. tilbage
[4] lille Juleartikkel: vi skal forsøge at identificere Svea-teksten og det mulige resultat blandt PCA-numrene 068 og 069. Sandsynligvis må vi sige: "noget resultat af den inspiration ses ikke at eksistere". Skjerbæks brevbase henviser til den førstkomne PCA 65, en anmeldelse af Kristofer Kristofersens Verdens Herre hvilket ikke lyder sandsynligt. (FB 9.10.07) tilbage
[5] Frispas: at have fri-spas betyder at have ret til ell. tillade sig at spøge dristigt (med en) (ODS). tilbage