Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Frederiksberg Allé 27. 1. december 1888

i de sidste Dage haft Flytningsvrøvl

Frederiksberg Allé 27.
V.
1/12 88

Kjære Dr. Brandes!

Jeg indrømmer, at jeg fortjener Skjænd, måske Bank, men jeg har ikke kunnet noget før i Aftes og i Dag. I Begyndelsen af Ugen måtte jeg skrive en Fortælling1 til "Tilskueren" for at klare mig over den første, og nu har jeg i de sidste Dage haft Flytningsvrøvl, da mine Børn er kommet herind og har taget min Lejlighed i Besiddelse.

Medfølgende er en Slags Ouverture til Anmeldelsen af Birgittes Skjæbne; der mangler endnu et Par Blade af den, der imidlertid skal være hos Dem inden fem i Eftermiddag; jeg vilde jo gjærne, om muligt, have den ind i Morgen; selve Anmeldelsen skal så være hos Dem i Morgen. - Jeg beder Dem undskylde dette Papir; men jeg lever endnu under Flytning og har intet bedre.

Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] Fortælling: "En lille By", der udkom i Tilskueren, januar 1889. tilbage