Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 23. november 1888

endnu ganske beruset


23/11 88.
Pileallé 7
Frederiksberg I

Kjære Dr. Brandes!

Schandorphs Bog1 har jeg læst og er endnu ganske beruset af den! En Totalafholdsmand2 som undertegnede har – hvad De sikkert vil kunne forstå – ikke kunnet tage mange Kapitler ad Gangen, og jeg har derfor ikke fået nogen Kritik færdig. Men når Tømmermændene i næste Uge forhåbentlig har sat sig, skal den komme.

Derimod kunde jeg have stor Lyst til at skrive strax om Zacharias Nielsen, der skal have et nyt Stykke3 op på Søndag. Dersom De derfor ikke selv vil derhen eller har bestemt andre dertil, vilde jeg gjærne tage omtalte Forestilling på mig; men jeg måtte jo så have Billetten herud fra Kontoret.

Med venlig Hilsen og tak for sidst

Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Birgittes Skæbne, anmeldt af HP 3.-4.12.1888 i Politiken. tilbage
[2] Totalafholdsmand: jf. HPs artikel "Skaal! / En gammel Dranker" i Politiken 26.11.1888. tilbage
[3] Stykke: Zakarias Nielsens Selvstyre, Lystspil med Sange og Chor i 4 Acter, opført første Gang søndag 25.11.1888 på Folketeatret. tilbage