Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 9. november 1888

om Amalie Skram: Lucie

Fredag. Pileallé 7
Frederiksberg I

Kjære Dr. Brandes!

For så nær (og meget) som muligt at holde mit Ord sender jeg Dem hermed 9 Blade, der skulde være en Anmeldelse1 af Fru Skrams Lucie. Som De ser, er Anmeldelsen altså svulmet op til en hel Literatur, og Enden er ikke endda; men Slutningen skal jeg sende Dem i Morgen Middag.

Jeg kan ikke gjøre for, at det er blevet så langt; jeg har kappet, så godt jeg kunde. Meget af, hvad jeg har skrevet, vil De måske ikke godkjende; men da Artiklen jo fremkommer med mit Navn, får den vel Lov at gå.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Anmeldelse: Amalie Skram: Lucie blev anmeldt i Politiken 11.11.1888. tilbage