Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Engtoftevej 3, København V. 28. januar 1889

ganske uværdig til det Anckerske Legat

28/1 89. Engtoftevej 3.
V.

Kjære Dr. Brandes!

Tak for Deres venlige Brev med den uventede Jobspost. Som bekjendt kommer en Ulykke ikke alene; jeg har netop i Dag af Dr. Plougs egen Mund fået at høre, at jeg er ganske uværdig til det Anckerske Legat; det var Alf. Ipsen eller Bertil Elmgård – jeg véd ikke bestemt hvilken – der skulde have det i År1, og han kunde heller ikke give nogetsomhelst Løfte for mit Vedkommende om noget i de først 2 kommende År. Så jeg får nok pænt igjen at finde mig en lille Rønne et Steds på Landet, hvor jeg kan afvente bedre Tider. Nu havde jeg dog ellers troet, at Pæren var bleven moden!

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] i Aar: det var Alf. Ipsen der fik det for 1889, og HP fik det året efter; Bertel Elmgaard fik det aldrig. tilbage