Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Østby pr. Skibby. 4. december 1885

Bryder sig ikke om min bog

Østby
pr. Skibby
den 4de Decb. 85.

Hr. Dr. Brandes!

Det skulde have været mig en Glæde at modtage Deres Indbydelse til "Politiken"s Julenummer, men desværre har jeg allerede lovet mig bort til så megen Jul, at jeg frygter for ikke at kunne opfylde mine Forpligtelser. "Ill. Tid" og "Tilskueren" venter således begge Bidrag fra mig netop til den 15de Decb, og jeg er for Tiden ikke ganske rask1.

Imidlertid takker jeg Dem, fordi De vilde have mig med, og tillige fordi De forleden i "Politiken"3 henledte Opmærksomheden på min nys udkomne Bog2. Det gjorde mig kun ondt at se, at De ikke rigtig syntes om den.

Med Højagtelse
Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Forpligtelser: til Morgenbladet bidrog HP 25.12. med "To Venner", og til Tilskueren afleverede han midt i december manuskriptet til "To Gange mødt". Man har svært ved at forestille sig førstnævnte tekst refuseret af Illustreret Tidendes redaktør Galschiøt, men det bør dog overvejes (ingen breve mellem de to er bevaret fra denne periode). tilbage
[2] nys udkomne Bog: Ung Elskov var udkommet i slutningen af okt., og Edvard Brandes anmeldte den i Politiken den 20.11. tilbage
[3] Politiken: Af HP rettet fra: Politikken. tilbage