Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Jernbanehotellet. 10. december 1885 (1886-12-17)

"Morgenbl" ikke Mod

Jernbanehotellet
Torsdag [10.12.18851].

Hr. Redaktør Neergård!

Hermed sender jeg Dem den lovede Fortælling, som jeg håber, De vil kunne benytte til næste Hefter af "Tilskueren". "Morgenbl" havde – da det kom til Stykket – ikke mod til den.

Da jeg meget gjerne allerede i Morgen vilde have Sagen afgjort, gjorde De mig en stor Tjeneste ved enten pr. Telefontelegram at lade mig vide, når jeg kan træffe Dem hjemme, eller – i Fald De skulde komme her forbi c. Klk 3. – at se op til mig på den Tid.

Med venlig Hilsen
Deres forb.
Henrik Pontoppidan

 
[1] 10.12.1885: Dateret i henhold til Marie Oxenbølls brev af 11.12.: ""Henrik er herinde i disse Dage ...". Mindre sandsynligt er det at brevet er fra torsdag den 17.12; herfor taler dog HPs brev til Edv. Brandes af 4.12.1885. To af brødrene var (med tilbage) i Østby før jul, og Henrik var med kone og barn i København igen mellem jul og nytår. tilbage