Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hillerød. 16. oktober 1906

i sin Tid holdt meget af ham

Hillerød
16d Okt. 1906.

Kære Borchsenius!

Mange Tak for Brev og Blad! Jeg er forberedt på at få et Afslag fra det kgl. Teater; men jeg har ment at måtte gøre Forsøget, siden Stykket dog skal frem i Provinsen.

Det er ikke rigtigt, at jeg har sendt "Politiken" noget Bidrag til dets Drachmann-Nummer. Jeg har ikke engang været opfordret dertil, og vilde heller ikke have gjort det, om det var sket. I vistnok 15 År har jeg ikke set Drachmann, og i den Tid heller ikke skrifligt vekslet Ord med ham.1 Men jeg har jo i sin Tid holdt meget af ham, og nu ved hans Fest kom mange af de gamle Følelser op i mig igen, derfor sendte jeg ham min Bog2 med 2 et Par Verslinjer, – det var dem, der (til min Overraskelse) var bleven aftrykt i "Politiken".

Venlig hilsen

din hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] skriftligt vekslet Ord: Det kendes kun fire breve fra HP til Drachmann, det ældste er fra sommeren 1890, det næste fra Berlin (22.12.1890), og det sidste er ikke 15, men 13 år gammelt (29.12.1893). Men Pontoppidans formulering antyder at der tidligere har været en også brevlig tættere kontakt mellem dem. Selv bevarede Pontoppidan kun to breve fra Drachmann, det ene citerede han i Arv og Gæld, den andet .... tilbage
[2] min Bog: Asgaardsrejen var udkommet i bogform 5. okt. tilbage