Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 26. oktober 1906

du er uretfærdig

Colbjørnsensg. 27.
d. 26 Oktbr. 1906.

Kære Henrik Pontoppidan.

Jeg har i Dag faaet den officielle Meddelelse fra Theaterchefen1, at det kgl. Theater ikke mener at kunne spille "Asgaardsrejen". Forhaabenlig har Dir. Einar Christiansen, som han forleden lovede mig, samtidig 2 skrevet dig privat til. Han sagde til mig, at han vilde have stemt for Antagelse, saafremt dit Skuespil ikke først var udgivet og derved blevet saa almindelig omtalt og drøftet. Min Embedserklæring var den længste, jeg endnu har skrevet om noget indsendt Arbejde.

3 Naar vi en Gang ses, vilde det interessere mig meget at tale om Asgaardsr. med dig. Virkningen paa Scenen anser jeg for tvivlsom. Man vilde ikke let kunne gaa ind paa den unge Piges Opbrud fra Hjemmet. Hvad har du tænkt dig vilde blive hendes Skæbne i Hovedstaden? Mange har udtalt, at hun hurtig vilde vende tilbage til Hjemmet som 4 en vingeskudt og forpjusket Fugl. Som du har skildret Rektoren, preller ogsaa Angrebene paa ham√ for en stor Del tilbage. Ogsaa mod de unge Mænd, særlig Sønnen, er du uretfærdig. Hvad har de egenlig forbrudt? Alle skal jo her i Verden dog ikke være radikale. Det jævne Liv har vel sin Berettigelse.

Men jeg skal ikke paa ny komme med mine Indvendinger.

Du burde skrive et helt nyt Skuespil. Der er saa meget dramatisk i "Asgaardsr." Med venlig Hilsen, ogsaa til din ærede Frue, din hengivne

Otto Borchsenius.

 
[1] Theaterchefen: Christian Danneskiold-Samsøe (1836-1908), direktør for det kgl. teater fra 1894 til sin død. tilbage