Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 16. oktober 1906

Tror du virkelig

[Brevhovedet ("Dannebrog"s Redaktion...) overstreget]

Colbjørnsensgade 27.

d. 16 Okt. 1906.

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for Brevet i Morges saavel som for det forleden. Tror du virkelig, at det kgl. Th. kan og vil spille dit Stykke? Min offenlige Erklæring vil jo 2 væsenlig komme til at lyde som min Anmeldelse. Spørgsmaalet bliver altsaa, om man overfor en Forf. af din Rang og Betydning vil lade dig selv bære Ansvaret, idet man, ligesom Heiberg overfor Oehlenschläger i sin Tid, gaar ud 3 fra, at du ikke kan afvises. Jeg sætter, at man f. Ex. ikke i vore Dage vilde afvise Ibsens "Gengangere" eller "Rosmersholm".

Jeg vilde forleden have sendt dig indl. Korresp. til Dr. Herslows1 Skaaneblad, men kom fra det. Her er 4 den. Jeg saa dog, at du selv havde givet "Polit." et Bidrag til Drachmann-Festen. Dagen efter søgte samme Blad at opramse alle Skandalerne, optrevle alle Drachmanns private Forhold før og nu. Et mærkeligt Blad. Mærkelige Tider! Men jeg holder alligevel af Drachmann. Han var en god Ven i de unge Dage.

Din hen. Otto Borchsenius.

[nedad i venstre margin:] Med ærb. Tak til din ærede Frue. Naar der kommer roligere Dage, vilde jeg meget gærne [et ord eller et punktum mangler, men skriften har nået papirets kant.]

 
[1] Dr. Herslow: fil. dr. Carl Herslow (1836-1933) sv. finansmand, politiker og chefredaktør for Sydsvenska Dagbladet i Malmø. tilbage