Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hillerød. 15. oktober 1906

Du slipper ikke for en Censur

Hillerød
15d Oktb.
[* 1906]

Kære Borchsenius!

Det blev alligevel til, at jeg indsendte mit Stykke til det kgl. Teater. Fra forskellige Sider har man opfordret mig dertil, og jeg hører nu, at "Dannebrog1" ikke er det eneste betydende Blad, der har taget vel imod det. Desuden begynder nu Provinsdirektørerne at gøre mig Tilbud, og jeg slutter deraf, at det kan spilles med Udsigt til at fange et Publikums Interesse, Men alene at få det frem i Provinsen, vil jeg ikke bryde mig så stort om.

Du slipper altså ikke for en Censur.

Venlig Hilsen!

Din hengivne
H.Pontoppidan.

 
[1] De øvrige anmeldelser. tilbage