Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hillerød. 17. september 1906

dit Frisind

Hillerød.
17d Septb. 1906

Kære Borchsenius!

Jeg kan ikke få mig selv til at gå irette med dig, fordi du alligevel har gjort mig til Jubilar1. Dertil har du taget mig for stærkt om Hjertet med dit Brev og din Artikel idag. Du har glædet mig med dette Bevis for dit uforandrede Venskab for mig, og du har bevæget mig ved dit Frisind – et Frisind, der altid hos dig var mere ægte end hos mange af dem, der har taget Patent på Frisindet herhjemme2. Til dig – og til dig alene – vil jeg allerede idag sende Genhilsen og Tak, og det ikke blot fra mig selv men også fra min Kone, som var glad 2 for din Hilsen. Vi håber begge ved Lejlighed at kunne få dig lokket herud til Hillerød.

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Jubilar: HP debuterede i det af Otto Borchsenius redigerede Ude og Hjemme den 18. sept. 1881. Borchsenius havde skrevet herom i Dannebrog 17.9.1906. tilbage
[2] Frisind: jf. Otto Kalls replik i det samtidigt udkomne skuespil Asgaardsrejen: "Det formelig lumrer En om Ørene med 'Frisind' nu." (op.cit s. 157.) tilbage