Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 6. oktober 1906

Vi er ikke enige

Colbjørnsensg. 27.
d. 6 Oktbr. 1906.

Kære Henrik Pontoppidan

Tak, fordi du personlig har sendt mig dit Skuespil. Jeg har læst det med stor Interesse, men det er unægtelig kraftig Kost, og ærlig talt 2 – for kun her at give en eneste privat Indvending – hvem satte Livet paa Spil for 25 Aar siden? Hverken Drachmann eller Schandorph var særlig modige i saa Henseende. Georg Brandes var saa nervøs som en Kvinde, naar Samfundet slog igen efter hans Angreb. 3 Edvard Brandes giftede sig med en rig Pige og kunde blæse ad det hele.

Men jeg har jo skrevet om Bogen i Dag; behøver jeg vel at sende dig min Anm.? Du forstaar selvf., at det kun er af Beskedenhed, vi ikke strax i Morges gjorde det. Jeg har jo Erfaring for, du selv ser Bladet.

Jeg gad vidst, hvad Festtalerne1 4 paa Raadhuset paa Onsdag vil sige til det Spejl, du holder op for deres Aasyner og beder dem se, om de kan finde deres Fortid deri.

Tak ogsaa for dit venlige Brev forleden. Jeg har stræbt efter at være ganske ærlig i min Anm. Vi er ikke enige, men Venskabet holder vel nok endda.

Med ærbødig Hilsen til din Frue

Din hengivne Otto Borchsenius.

 
[1] Festtalerne: for Drachmann som fyldte 60 år tirsdag 9.10.1906. tilbage