Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 16. september 1906

tænkt paa de svundne Tider

Colbjørnsensg. 27.
d. 16 Septbr. 1906.

Kære Henrik Pontoppidan.

Til Lykke med Dagen i Morgen – det var jo Lørdag Aften d. 17 Septbr. 1881, at "Et Endeligt" kom "Ude og H."s Læsere i Hænde – og Tak for alle gode Minder fra gamle Dage. Tak for al den Glæde, dit Forfatterskab har ydet ogsaa mig. Alt godt for de kommende 2 Aar. Jeg er meget spændt nu efter at stifte Bekendtskab med dit nye Skuespil.

Jeg har i de sidste Dage atter og atter tænkt paa de svundne Tider, paa alle de fornøjelige Sammenkomster i Amaliegade 3 og andre Steder. Nu og da tager jeg en af dine gamle Bøger frem og læser deri. Du kan – hvad du end har fristet1 ellers – med Stolthed se tilbage paa disse 25 Aar.

Jeg ønsker dig til Lykke med dit fremtidige Forfatterskab, og det skulde for gammelt 4 Venskabs Skyld glæde mig, om du i dit Hjem var glad og tilfreds med din Livsskæbne. Tør jeg ogsaa bede dig bringe din mig ukendte Hustru en Lykønskning i Dagens Anledning.

Tak for dit mangeaarige Venskab. Din hengivne

Otto Borchsenius.

 
[1] friste: opretholde livet under vanskelige forhold. tilbage