Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hillerød. 1. september 1906

ikke har nogen Lyst til at jubilere

Hillerød
1st Septb. 1906.

Kære Borchsenius!

Det gør mig ondt, at jeg ikke kan gå ind på dit Forslag m. H. t. mit Skuespil. Det er måske meget uforstandigt af mig; men jeg har nu engang sat mig i Hovedet, at det først skal frem som Bog. Forhåbenlig vil det ikke have til Følge, at Teatret ganske afviser det.

Hvad du skriver om, at der forestår mig et Jubilæum, er vistnok rigtigt; men jeg har absolut ikke til Hensigt at ulejlige Venner endsige Publikum i den Anledning. Det vilde være mig meget imod at få gjort nogetsomhelst ud af Dagen. Betragt ikke dette som en Grille af mig; det er noget mere. Men fordi jeg i Øjeblikket ikke har nogen Lyst til at jubilere, vil jeg dog ikke glemme for mig selv at mindes, hvad der knytter sig til min første Optræden, og da særlig med Taknemlighed tænke på den værdifulde Bistand, du ydede mig.

Forøvrig er det rigtigt, at "Et Endeligt" er mit først trykte Arbejde, og at min første Bog udkom kort efter, at dette havde stået i "Ude og Hjemme". Jeg havde Året forinden været hos dig med "Kirkeskuden", der blev skrevet i Vinteren 1879-80.

Nu må du ikke tage mig det fortrydeligt op, at jeg ikke har kunnet følge dit velmente Råd, og ikke af den Grund se uvenlig på mit lille Stykke, når det kommer. – Mange Hilsner!

Din hengivne
H Pontoppidan.