Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 31. august 1906

det kgl. Theater imødekommende

[Brevhovedet ("Dannebrog"s Redaktion...) overstreget] Colbjørnsensg. 27.
d. 31 Avg. 1906.

Kære Henrik Pontoppidan.

Du kom til mig i Sommeren 1880, skriver du, som Soldat; det var jo med "Stækkede Vinger" eller en Del deraf, ikke sandt? Men Bogen kom jo først ud hos Andr. Schou i Efteraaret (?)1 1881 – ikke? Og inden den kom, lod du dit førstex Arbejde 2 den lille Fort. "Et Endeligt" trykke i "Ude og Hjemme", en Gang i September. Holder du ikke saaledes om en 14 Dage 25 Aars Jubilæum? Vil du venligst sige mig, om dette er rigtigt?

[nederst s. 2:] (x Var noget tidligere trykt?)

Kunde du ikke foreslaa din Forlægger at vente med Udg. af dit Skuespil, til du – eventuelt 3 – har faaet Svar fra det kgl. Theater? Vil du, skulde vi gærne foreslaa Hr. Hirschsprung dette; det er jo ham? Men derom maa du jo selv.

Overfor en Forf. som dig tænker jeg, det kgl. Theater vilde være saa imødekommende som vel muligt. Jeg har f. Ex. en Gang talt med Dir. Einar Christiansen om Bjørnsons "Kongen"2, og han var enig med 4 mig, at Forf. som Bjørnson og Ibsen selv maatte kunne Ansvaret3. Da "Gengangere"4 kom, hævdede jeg det samme – se den store Udgave5 af Ibsens Breve.

Jeg synes, det var Synd at udgive Skuespillet, hvis det kan eller skal opføres paa det kgl. Theater. Men da jeg jo ikke har Anelse om Stykkets Art, kan jeg jo ikke videre udtale mig.

Venligst Hilsen fra din hengivne

Otto Borchsenius

 
[1] spørgsmålstegnet er OBs. tilbage
[2] Kongen: drama, trykt 1877, opført første gang 1902. tilbage
[3] kunne Ansvaret: meningen må være: kunne tage ansvaret for stykket selv, så censor kunne fralægge sig det. tilbage
[4] Gengangere: Ibsens stykke kom som bog i 1881. Stykket blev dengang afvist af det kgl. Teater, som først opførte det i 1903. Borchsenius blev censor ved det kgl. Teater i 1905. tilbage
[5] Udgave: antagelig Breve fra Henrik Ibsen, udg. med Indledning og Oplysninger af Halvdan Koht og Julius Elias, 1904. 2 bind. tilbage