Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hillerød. 30. august 1906

for at få Forkastelsen fastslået

Hillerød.
30t Avg. 1906.

Kære Borchsenius!

Jeg er lige vendt tilbage hertil fra min Sommerdvale, og da den Sag, du skriver til mig om, jo har stor Vigtighed for mig, har jeg måttet summe mig lidt på Svaret. Mit Stykke1 er absolut skrevet med en Opførelse for Øje; men det har dog ikke fortrinsvis været mig magtpåliggende at skrive et virkningsfuldt Teaterstykke, og derfor tror jeg det rigtigst, at det fremkommer først som Bog. Hertil har jeg også forpligtet mig overfor dets Forlægger. Jeg forstår godt, at dette vil vanskeliggøre en Antagelse ved Teatret; men jeg vil dog rimeligvis gøre et Forsøg, ja jeg 2 vilde måske gøre det, selv om du privat frarådede mig det, for at få Forkastelsen fastslået. Men det vil vel tildels afhænge af, hvad Modtagelse mit Arbejde får, når det nu kommer frem i Bogform.

Jeg takker dig mange Gange for dit elskværdige Tilbud om at stå mig bi i denne Sag med Råd og Dåd. At sende dig Stykket i Håndskrift vilde jo under de forhåndenværende Omstændigheder være til liden Nytte. Og – som sagt – du slipper i alle Tilfælde næppe for at få det til officiel Bedømmelse. Det skulde glæde mig meget, om du da mener at kunne støtte dets Antagelse. Det vilde unægtelig være at sætte Kronen på 26*) – (ikke 25, som du skriver) – Års Venskabstjenester.

Din hengivne
H Pontoppidan.

*) Jeg var Soldat i Sommeren 1880, og da var jeg første Gang på dine Trapper.

 
[1] Stykke: Asgaardsrejen udkom som bog 5.10.1906 og havde urpremiere på Odense Teater 30.11.1906. tilbage