Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksborggade 20. 27. august 1906

atter gøre dig en Tjeneste

[Brevhovedet ("Dannebrog"s Redaktion…) overskrevet med] Priv.

d. 27 Avg. 1906.

Kære Henrik Pontoppidan.

Jeg læser i Bladene, at du har skrevet et nyt Skuespil. Er det ikke bestemt for Opførelse? Og kunde jeg ikke paa en eller anden Maade være dig til Hjælp? Hvis du 2 f. Ex. ikke officielt vil sende Skuespillet til Det kgl. Theater, kunde jeg mulig privat læse det og raade dig med Hensyn til videre Handlevis. Jeg kunde jo dog privat sige dig, om jeg i min Egenskab af Censor vilde kunne støtte dig virksomt.*)
[note nedad i venstre margin:] *) Men saa maatte det jo nødig udk. som Bog forinden.

3 Det skulde glæde mig, om jeg nu paa 25 Aarsdagene for vort første Møde atter kunde gøre dig en Tjeneste.

Modtag i hvert Fald en venlig Hilsen fra din gl. Ven

Otto Borchsenius.

Colbjørnsensgade 27, Kbhvn. B.