Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 18. september 1905

nogle Linier paa Kartonen

Colbjørnsensgade 27.
Kjøbenhavn, B. [dato nederst på brevet]

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for dit Brev og for dit Billede. Vil du yderligere gøre mig den Glæde paa medfølgende Karton-Ramme at skrive et Par Ord, saa jeg ogsaa faar din Hilsen og Haandskrift? Den venlige 2 Hilsen bag paa Portrættet falder jo bort, naar jeg sætter det i Ramme og hænger det paa min Væg mellem andre Venner og Kendinger. Du sendte mig i Fjor et smukt Telegram1 om dit Besøg hos mig i Amaliegade 3 som Soldat. Vil du ikke fæste Mindet herom i nogle Linier paa Kartonen?

Jeg tør jo sikkert bede dig herom, da du netop i disse Dage saa venlig har mindedes mig i "Hver 8 Dag". Det glædede mig, hvad du 4 her udtalte.

I Mindet om disse gode gamle Tider

Din altid hengivne

Otto Borchsenius.

d. 18/9 1905

 
[1] Telegram: kendes ikke. tilbage