Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 22. december 1897

betydningsfuldere Lejlighed

22d. Decb. 97.
Bakkegårds Allé 6.

Kære Borchsenius!

Tak for de venlige Mindeord, du i Dag ofrer i "Dannebrog" ofrer vort første Møde og tidligste Bekendtskab. Da jeg for en Månedstid siden skrev det lille "Forord" til "Kirkeskuden", følte jeg selv Lyst til at trække et Par Minder frem fra hine gamle Dage bl.a. for at få Lejlighed til offentlig at 2 bringe dig min Tak for den Tid, da jeg ved din Hånd indførtes i Literaturen. Men jeg undlod det, fordi det kunde tage sig ud, som vilde jeg lave mig selv en Slags Jubilæum ved denne min første Bogs nye Udgivelse. Jeg foretrak at give mit lille Indledningsord en halvt spøgefuld Form og gemme mit Tilbageblik til en anden og betydningsfuldere Lejlighed1.

For Resten tager du fejl i, at det var i 1881, vi første Gang såes. Jeg var Soldat i 1880 – og det var da, jeg første Gang søgte dig, efter at jeg kort forinden havde sendt dig "Kirkeskuden", der er blevet til i 1879, hele to År før "Et Endeligt". Når der alligevel allerede i "Kirkeskuden" kan spores en Påvirkning af Kielland, – der vistnok debuterede 79 eller 80 – ligger det i, at jeg under den endelige Renskrivning af Fortællingen, der foregik i Sommeren 1881, blev bekendt med Kiellands Bøger ("Arbejdsfolk"2), af hvis Stil og Tone jeg altså straks har ladet mig smitte. Til Fortællingens Opbygning og til Karakterskildringen strækker Påvirkningen sig derimod ikke.

Modtag nu en hjærtelig Hilsen med et Ønske om en god Jul for dig og dine fra din hengivne

H. Pontoppidan.

 
[1] betydningsfuldere Lejlighed: Man kan sige det skete i forordet til Anden Udgave af Fra Hytterne i 1905. tilbage
[2] Arbejdsfolk: Arbeidsfolk udkom i begyndelsen af maj 1881. K.s debut Novelletter (1879) blev efterfulgt af Garman & Worse (1880) og s.å. Nye Novelletter. tilbage