Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Østby pr. Skibby. 19. december 1884

anden Sygdom har slået sig til

Østby
pr. Skibby
De 19d Decb.

Kjære Ven!

Jeg har ikke kunnet svare dig før. Allesammen, fra ældst til mindst, har vi ligget af — Mæslinger. En hel Epidemi1 er udbrudt her i Egnen, lige skånselsløs overfor ældre som unge. Det har ganske vist været i en mild Grad, men Skolerne i Sognet har dog være lukkede, og hos os ligger Pigen endnu på tredie Uge. Den ene af Børnene er næsten rask; den ældste, der har været hårdt angreben, er endnu meget slet; jeg tror nogen anden Sygdom har slået sig til. Marie stod op i Dag.

Du skal snart høre fra mig igjen; og jeg skal da sende et Bidrag med; men tjen mig i først at benytte det medfølgende manuskript af min Broder, som du jo forlængst har lovet at ville anvende under Titlen: "Transatlantiske Rejseerindringer af 2 E Pontoppidan. I St.Jan.

Hvorfor får jeg ikke mere "Hj & Ude" monstro? Er det en Straf for mine Forsømmelser? Jeg skal da se at forbedre mig. Men de Numre, hvori jeg har skrevet, kunde jeg dog gjøre ligesom en Slags Fordring på. Jeg har kun fået Oktober-Månedens tre (eller måske fire) første.

Min hjærteligste Hilsen til din og Kåres Festdag: den 21ds. Og en glædelig Jul – min bliver vist en Smule trist, om disse Par små Værelser skal vedblive at være et Hospital.

Om et Par Dage sender jeg Hegel det fuldstændige Manuskript til "Mimoser"; det er en virkelig god Bog.

Med venlige Hilsner
Din hengv.
Henrik P.

 
[1] Epidemi: rettet fra "Epedemi". tilbage