Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Østby. 2. januar 1885

"Ostende-Brÿgge" om igjen

Østby
pr.
Skibby
Fredag.

Kjære Ven!

Det er så sin Sag at sætte sig hen at skrive en "Artikkel" til Morgenbl; enten har man for meget eller for lidt at skrive om, og Lysten er i Forvejen ikke stor. Derimod har jeg et Par Rusticus-Skitser liggende, som jeg en af de nærmeste Dage – såsnart jeg blot kan få dem renskrevne – skal sende dig. Den ene af dem kunde måske passe for "Morgbl"; en "Artikel" kan jo så komme ved Lejlighed, når et eller andet falder for – sligt kommer jo dumpende, måske før man venter det.

Her ligger vor lille Karen af Lungebetændelse, som hun har fået efter Mæslingerne[.] Efter over en Måneds Sengeleje er hun i den Grad afkræftet og afmagret, at jeg begynder at tvivle om, hvorvidt hun står det igjennem; 2 hun har nu alle Dage været sart af sig. Foruden at pleje hende, har jeg i Juletiden skrevet en større Landsbyfortælling: "Den sidste Lundebo"1, som jeg glæder mig til ved Lejlighed at høre din Mening om. Den er noget i Smag med "Sandinge Menighed", men bedre håber jeg.

Tak for dine flyvende Billetter med dine venlige Hilsner og velmente Vækkelsespuf. Jeg tror virkelig, du for Alvor mener jeg af og til er faldet i Søvn. Det er dog ikke Tilfældet; når du hører aller mindst fra mig, er jeg måske aller mest vågen, men jeg har ikke så mange andre unge Forfatteres Trang til at høre mig selv slå Reveille en Gang om Ugen i en Avis. Hvad er nu f.Ex. det med Gjellerup? Hans Bog2 har jeg ikke læst – ligesom overhovedet hele Julelitteraturen er mig en lukket Bog – men den synes jo efter din Anmældelse i "Morgenbl"3 at være komplet "Ostende-Brÿgge"4 om igjen.

M.H.t. "Hj & Ude's" Forsendelse har du, kjære Ven, bestandig Uret. Jeg har gjentagende forhørt mig på vort Postkontor, men uden Resultat. Det er heller ikke ganske korrekt, hvad du skrev, at Postvæsenet havde gjort Anmeldelse om min Flytning5. Jeg skrev selv til Hr. Salmonsen derom, og fra den√ Tid 3 er det, at Forsendelsen er ophørt.

Hav nu Tak for det gamle År – både fra mig og Marie. Jeg håber, at det nye vil befæste det Venskab, som det forløbne – trods megen Strid – ikke har formået at sønderrive.

Med mange venlige Hilsner

Din heng.
H.P.

Hvorledes bliver det dog med min Broders Rejsebreve??6

 
[1] Den sidste Lundebo: ukendt. tilbage
[2] Hans Bog: Vandreaaret der bl.a. indeholder teksten fra de tre rejsebreve i Ude og Hjemme som HP håner i brev til Borchsenius af 16.2.1884. tilbage
[3] Anmældelse: usigneret anmeldelse i Morgenbladet 28.12.1884 af Karl Gjellerup: En klassisk Maaned (1884). tilbage
[4] Ostende-Brÿgge: Holger Drachmanns Skyggebilleder udkom 7.12.1883 og indeholdt afsnittet "Ostende-Brügge" hvori han gjorde op med Georg Brandes. tilbage
[5] Flytning: I brev af 19.12.1884 skriver HP at han kun har fået oktobers numre af Hjemme og Ude. Flytningen til Østby har da, efter den almindelige sædvane, fundet sted til "Flyttedag", 1. november. tilbage
[6] Rejsebreve: Det drejer sig om Erik Pontoppidans "Transatlantiske Rejseerindringer" der blev trykt i Hjemme og Ude i fire portioner: "I. St. Jan" i nr. 18. s, 227-29 + nr. 19 s. 240-42 og "II. St. Thomas" i Nr. 21, s. 267-69 + Nr. 22, s. 277-79. tilbage