Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 17. oktober 1882

Kattenmjav og Musenfælde

Hjørlunde.
Tirsdag. [17.10.18821]

Kjære Hr. Borchsenius!

Tak for Korrektur2 og Spørgsmål. Hvad disse sidste angår, da dette:

Kattenmjav har jeg ikke forandret, da jeg tror, det er bondsk (jfr. Musenfælde). Med Hensyn til "Poesien" har jeg gjort en lille Ændring og dog medtaget Deres "Folkelæsning", som netop træffer godt, hvad jeg har ment. Dertil sover nu Lars som en Sten. Blot endnu dette, at Konen hedder Lone (undertiden er der trykt Lene), Manden Lavs. Pulsede, er det Ord De ikke kunde læse; det er måske lidt jydsk i Klangen, men det gjør jo intet. Den indlagte Versstump er, synes mig, trykt med mindre Typer end det øvrige, hvad jeg ikke synes er rigtigt, da den skulde danne som√ et Slags Omkvæd for det Hele; men jeg har ikke vidst, hvorledes jeg skulle tilkjendegive dette i Korr. og beder derfor Dem være så venlig at gjøre det. –

Venlige Hilsner og Tak

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Korrektur: på "Sommerbillede". tilbage