Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 14. oktober 1882

ud til Jul

Hjørlunde.
pr. Slangerup.
Lørdag. [14.10.18821]

Kjære Hr. Borchsenius!

Det var mig overmåde kjært at modtage Deres Linier, som giver mig yderligere Mod til at fuldende den Smule Bog2, jeg har under Bearbejdelse. Jeg tror ingenlunde der er noget i Vejen for, at den skal komme ud til Jul, om da ikke et eller andet Særligt indtræffer. De skal også have Tak, om De denne Gang igjen vil læse en Korrektur med; men jeg synes næsten det er for megen Tid og Venlighed, De anvender på mig.

Ved at tage fat på 2dt Kap., har jeg fundet, at Slutningen af det første3, manglede et Par Bemærkninger. Jeg sender Dem derfor et nyt Blad, idet jeg venligst beder Dem indsætte det på det gamles Plads. Stedet er let at finde. En Korrektur herud burde måske også af denne Grund være på sin Plads.

Jeg må haste meget for at få Brevet med denne Post, hvormed jeg modtog Deres. Derfor blot mange venlige Hilsner og inderlig Tak.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Bog: Sandinge Menighed, der udkom 23.4.1883. tilbage
[3] det første [kapitel]: blev trykt i U&H 29.10.1882 under titlen "Sommerbillede". tilbage