Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 10. oktober 1882

en Slags Koldfeber

Hjørlunde
pr Slangerup.
Tirsdag. [10.10.1882]

Kjære Hr. Borchsenius!

Jeg burde naturligvis forlængst have ladet høre fra mig; men jeg har altid villet vente, indtil jeg kunde sende Dem det Kapitel, De havde lovet muligvis at tage Dem af. Og om De vil sætte Dem ind i et Barselhus under indskrænkede Forhold, da vil De kunne forstå, at jeg Dag efter Dag har gået og set ud efter 3 Timers Rolighed. Nu, jeg beklager mig ikke. Vi har fået en sød lille Pige1, hvor stor Spetakelmager hun end er, og jeg er meget lykkelig. Men dertil kom, at jeg selv har været og er halvt eller helt syg; og når jeg nu blot sender Dem et Par afjaskede Linier i Stedet for en ordentlig Besked, da har det sin Grund i en Slags Koldfeber, jeg gjerne har om Efteråret, og forresten ofte meget tiere.

Hvad Kapitlet angår, som medfølger, véd jeg nu slet ikke, om det overhovedet er egnet til at gå på egne Ben; jeg beder Dem afgjøre det; idet jeg håber De vèd, jeg ikke bliver krænket, om De sender mig det tilbage. Hr Schou skriver jeg til i Morgen; jeg kan ikke mere i Dag. Men nu blot Tak både fra mig og min endnu sengeliggende Hustru for Deres venlige Forespørgsler. Med mange Hilsner.

Deres meget hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Pige: Karen blev født 6.10. og blev ved dåben 14.1.83 opkaldt efter sin mormor. tilbage